Jualan Wakaf Khas

OBJEKTIF KUTIPAN SUMBANGAN WAKAF PEMBINAAN AKADEMI ARAB MIKRO (AKRAM)

Jawatankuasa Pembinaan dan Pembangunan PAKAR bercadang untuk melengkapkan urusan pengumpulan dana yang dianggarkan berjumlah RM 13.000.000.00   (RINGGIT MALAYSIA TIGA BELAS JUTA) bagi keluasan kasar lantai binaan yang berjumlah 130 ribu kaki persegi serta lengkap dengan segala kemudahan infrastruktur dan fasiliti yang berkaitan.

ANGGARAN PENDAPATAN

Jumlah keluasan tanah ialah sebanyak  130,000 K/P (SERATUS TIGA PULUH RIBU KAKI PERSEGI).

Harga jualan bagi setiap setengah kaki persegi (1/2 K/P) ialah RM50 (RINGGIT MALAYSIA LIMA PULUH).

SALURAN SUMBANGAN

Segala sumbangan boleh disalurkan melalui Akaun Khas Jawatankuasa Pembinaan dan Pembangunan Akademi Arab Mikro seperti dibawah :

Bank : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
No.Akaun:  : 0312-0010-0047-97 [ ArabMikro Centre ]